Voda Voda
Voda. Odpadní voda, pitní voda Voda

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku a sumárním vzorcem je H2O. Spolu se zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro celkovou existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je voda bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě je namodralá. V přírodě se vyskytuje ve skupenství pevném – led a sníh, kapalném – voda a v plynném – vodní pára.

Voda

Voda

Vodu dále dělíme podle tvrdosti, slanosti a mikrobiologie

Podle tvrdosti

Měkká voda je běžná dešťová a povrchová, která obsahuje málo minerálních látek.

Tvrdá voda především z podzemních pramenů a obsahuje více minerálních látek.

Podle slanosti

sladká voda

slaná voda

brakická voda

Podle mikrobiologie

Pitná voda je vhodná ke každodennímu použití, je zbavená nečistot a obsahuje vyvážený poměr minerálních látek, aby neškodily zdraví, např. minerální voda.

Užitková voda se nachází v průmyslových závodech a v potravinářství, kde se vyžaduje dezinfikovaná voda (chlorování, ozonizace, ozařování UV zářením), např. napájecí voda.

Odpadní voda, to je například splašková voda

Voda nepatří mezi živiny, ale pro lidský organizmus je nesmírně důležitá. Je rozpouštědlem většiny živin, pomáhá regulovat tělesnou teplotu a podporuje trávicí procesy. Díky pravidelné konzumaci pitné vody, můžeme z těla vylučovat škodlivé látky. Především však u minerálních vod dochází k nežádoucímu usazování minerálů v těle. Dospělý člověk by měl denně přijmout alespoň 2-3 litry vhodných tekutin včetně vody obsažené v jídle, při velké fyzické zátěži je potřeba vody více. Nesmí se však přijímat velké množství vody nárazově, zatížené ledviny by nemusely zvládnout vyloučit takové množství. Člověk bez vody vydrží nejdéle 7-10 dní. Při dlouhodobém nedostatku vody může dojít až k tvorbě ledvinových kamenů. Krátkodobý nedostatek se projevuje žízní, nevolností, únavou a křečemi. Je velmi důležité dbát na pitný režim dětí a seniorů, kteří jsou náchylnější k dehydrataci, onemocnění močových cest a ledvin. Doporučuje se pít před jídlem, aby se nesnižovala účinnost trávení. Vodu vylučujeme denně v podobě moči, potu, dýcháním a stolicí.

redakce