Jak přimět arogantního řidiče, aby sundal nohu z plynu a jel v daném úseku pomaleji? Když selže dopravní značení, musí se sáhnout po těžším kalibru. Instalace zpomalovacího prahu na vhodně zvoleném místě dokáže hotové divy. A ačkoliv umělé zvýšení vozovky obvykle nachází využití v obytných zónách, čas od času se uplatní i jinde. V loni byly retardéry umístěny na silnici poblíž kolonie syslů obecných u Mohelna na Třebíčsku a zatím to vypadá, že fungují víc než dobře. Počet přejetých zvířat byl letos o poznání nižší.

V minulosti se u nás sysel vyskytoval hojně a většina lidí ho vnímala jen jako dalšího z řady škůdců. Nyní je v české přírodně poměrně vzácný. Není proto divu, že se Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy zabývá jeho ochranou. Kolonie, kterou si zástupci rodu veverkovitých vybudovali na Třebíčsku u Mohelna, je jedinou na Vysočině. V posledních dvou dekádách se populace syslů rozrostla z asi dvaceti kusů téměř pětinásobně.

Zpomalovací prahy byly nainstalovány na úseku s rušným prázdninovým provozem, přes který syslové přebíhají k poli s vysetým obilím. Projíždějící automobily pro ně představují velkou hrozbu – jen v roce 2018 bylo evidováno 12 přejetých zvířat, těch nenahlášených však mohlo být ještě o něco více. S ohledem na nevelký celkový počet jedinců jde o citelný úbytek, který by mohl budoucnost kolonie vážně ohrozit.

Montáži zpomalovacích prahů předcházela instalace speciálního dopravního značení, ale ani to mnoho řidičů nepřimělo, aby zpomalili. Retardéry jsou v tomto směru mnohem efektivnější, což potvrzuje i letošní evidence. Za první tři kvartály byla evidována čtyři přejetá zvířata, z nichž u dvou šlo pouze o hlášení neověřených kusů.

Efektivitu zpomalovacích prahů potvrzují i odborníci z AZznacky.cz (firma realizuje také dopravní značení, parkovací zábrany a další prvky) – zatímco dopravní značky a radary mají spíše psychologický efekt, retardéry vozy reálně zpomalují.

Zdroj/ foto: CHKO Žďárské vrchy.

Post by admin

Comment(0)