PR public relations

Doslova můžeme pojem public relations (dále též PR) přeložit jako veřejné vztahy či

vztahy s veřejností. PR však neznamená pouze práci s veřejností, ale jde především o

dobré jméno, reputaci, věrohodnost organizace, což tvoří přirozenou základnu pro to, 13

aby ji okolí uznávalo. PR lze chápat jako soubor prostředků k tomu, aby daná

organizace mohla smysluplně existovat a účinně pracovat. PR představuje řízení

komunikace, a to jak navenek, tak uvnitř organizace.

Prvopočátky ovlivňování veřejného mínění můžeme nalézt již ve starověku, kde

se užívalo úsloví  „Vox populi, vox dei – Hlas lidu je hlasem božím.“  Počátky

současného public relations jako komunikační aktivity směřující k ovlivnění mínění lze

datovat do období druhé poloviny 19. a počátku 20. století, kdy bylo v USA a Evropě

zavedeno všeobecné volební právo. (Ftorek, 2009) Za velmi názorné vymezení PR,

prostřednictvím konkrétního příkladu, považuji podání P. Bowmana a N. Ellise (1969),

kteří uvádí: „Jestli-že vám řeknu, že jsem hezký a vzrušující, je to reklama. Jestli-že vám

někdo jiný řekne, že jsem hezký a vzrušující, je to propagace. Jestli-že přijdete a řeknete

mi, že jste slyšela, že jsem hezký a vzrušující – tak to je public relations.“ (cit. dle Foret,

1999, s. 82)

Post by admin

Related post

Business Zprávy

PUBLIC RELATIONS PR

Business

Komunikační strategie Public relations PR

Internet

Media relations

Comment(0)